creare site-uri la comanda 079953912

Moldova are termen de şase ani pentru a se integra în piața energetică europeană

Pe 29 iunie 2017, întreprinderea de stat Moldelectrica a semnat Acordul privind condițiile de interconectare a sistemului energetic al Ucrainei și Republicii Moldova cu sistemul energetic al Europei continentalele, adică la sistemul ENTSO-E, scrie mold-street.com.

Acordul a intrat în vigoare pe 6 iulie 2017, din momentul semnării lui de către cel puțin 80% din operatorii de sistem din ENTSO-E, cât și de ÎS Moldelectrica și operatorul ucrainean NEK Ukrenergo.

Împreună cu Ucraina în ENTSO-E

Într-un răspuns oferit Mold-Street, Ministerul Economiei susţine că "Acordul include un Catalog de Măsuri care urmează a fi implementate în Republica Moldova pentru a atinge conformitatea cu standardele de operare, securitate, interacțiune și planificare utilizate în ENTSO-E cât și măsuri tehnice ce țin de asigurarea funcționării stabile a sistemului după interconectare".

Obligații similare se regăsesc și în acordul semnat de ENTSO-E cu Ukrenergo, scrie mold-street.com.

Acordul include şi necesitatea realizării unor studii adiționale pentru identificarea suficienței infrastructurii de transport existente sau necesitatea unor elemente suplimentare / modernizări ale infrastructurii existente.

Ca durată de valabilitate, acordurile semnate cu ENTSO-E prevăd o perioadă inițială de şase ani, cu posibilitatea de prelungire la solicitarea Ukrenergo cu încă doi ani, după care prelungirile se efectuează cu acordul Ukrenergo, Moldelectrica și a 80% din membrii ENTSO-E. 

Costuri de jumătate de miliard de euro

La moment în cadrul grupului de lucru PG UA/MD are loc elaborarea caietului de sarcini pentru studiile incluse în Catalogul de Măsuri, susţine administraţia Ministerului Economiei, scrie mold-street.com.

Institituţia nu a putut oferi informaţii referitor la volumul lucrărilor necesare și valoarea acestora, precizând că acestea vot putea fi stabilite doar în urma finalizării respectivelor studii.

Anterior unii specialiști au susţinut că procesul de integrare este unul foarte costisitor și poate dura foarte mult timp.

Potrivit lui Alexandru Săndulescu, consilier UE pe probleme energetice în oficiul Prim-ministrului Republicii Moldova, Turcia a avut nevoie de 15 ani pentru a-și adapta sistemul energetic la cerințele impuse de UCTE, apoi ENTSO-E.

"Depinde mult dacă aceasta este o decizie politică, sau una economică. Or, din punct de vedere economic, costurile pentru adaptarea sistemului energetic moldovenesc la cel european sunt enorme. Totodată din studiul prezentat nu este clar dacă va fi o interconectare sincronă, sau se va merge pe crearea stațiilor back-to-back și apoi peste vre-o 10 ani să se realizeze interconexiunea deplină", a spus Vadim Berzan, vicedirector pe știință al Institutului de Energetică al AŞM.

Potrivit lui Săndulescu, nu sunt excluse ambele variante, iar cel mai probabil că construcția de interconexiuni cu stații back-to-back ar putea fi o etapă de tranziție, ca apoi acestea să fie mutate deja la hotarul Ucrainei cu Rusia.

Conform unor estimări valoarea investițiilor pentru realizarea interconexiunilor cu sistemul continental ENTSO-E trece de jumătate de miliard de euro.

De notat că "Studiul de fezabilitate în vederea conexiunii sincrone a sistemelor energetice ale Ucrainei și Moldovei la Sistemul continental European ENTSO-E" a arătat că din punct de vedere al analizelor staționare, interconectarea sistemelor energetice din Ucraina și Republica Moldova la sistemul ENTSO-E este fezabilă, cu infrastructură așteptată în 2020. Totodată sistemele energetice ale Ucrainei și Republicii Moldova sunt pregătite parțial pentru funcționarea sincronă cu Sistemul Continental European conform regulilor Manualului de Operare al ENTSO-E.