creare site-uri la comanda 079953912

Donează pentru MediaNews.md

Amount:

Ponderea datoriei de stat se va situa la finele anului la nivelul de 35% din PIB

Datoria de stat internă va crește cu 2091,1 mln lei, ca urmare a emisiunii valorilor mobiliare de stat pe piața primară, reieșind din reestimarea intrărilor de împrumuturi externe și pentru asigurarea necesităților de finanțare a deficitului, transmite IPN.

De asemenea, majorarea va permite menținerea plafonului de completare a rezervei de lichiditate, create în anul 2017, până la suma de 2000,0 mln lei.

Datoria externă de stat se va reduce cu 1768,1 mln lei, atât din contul împrumuturilor pentru susținerea bugetului, cât și din contul împrumuturilor destinate proiectelor finanțate din surse externe. Printre aceste proiecte este și cel de susținere a Programului în sectorul drumurilor, reducerea fiind în sumă de 352 mln lei. Cauza este rezilierea unor contractele cu firmele executoare a lucrărilor.

În consecință, vor fi lansate alte proceduri de licitații. Pe motivul nevalorificării în termen a mijloacelor alocate și a întârzierilor la îndeplinirea condițiilor stipulate în contractele cu donatorii externi, se diminuează sumele ce urmau a fi alocate și pentru realizare altor proiecte. Sumele destinate rambursării împrumuturilor externe pe parcursul lui 2018, după precizarea termenelor de rambursare și a fluctuației cursului de schimb, se reduc cu peste 101,7 mln lei.

În proiectul modificărilor și completărilor la bugetul de stat pentru 2018 se precizează că, la finele anului curent, soldul datoriei de stat va constitui 56976,5 mln lei, diminuându-se cu 4753 mln lei față de valoarea aprobată în Legea bugetului de stat pentru 2018. Ponderea soldului datoriei de stat în PIB va înregistra o scădere cu trei puncte procentuale față de valoarea aprobată și, la situația din 31 decembrie 2018, se va situa la nivelul de 35% din PIB. Ponderea datoriei de stat externe va constitui 57,1%, iar a datoriei de stat interne, respectiv, 42,9%.

La situația din 31 decembrie 2018, datoria de stat internă va înregistra 24459,6 mln lei, adică 15% din PIB, iar datoria externă – 29081,8 mln lei (echivalentul a 1700,7 mln dolari SUA).

Pe parcursul anului 2018, se estimează intrări din împrumuturi de stat externe în valoare de 5843,9 mln lei și rambursări în sumă de 2208,4 mln lei. Către finele anului 2018, se prognozează că soldul datoriei de stat externe nu va depăși 32516,9 mln lei (1936,7 mln dolari SUA).

Media

Go to top