creare site-uri la comanda 079953912

Donează pentru MediaNews.md

Amount:

ALERT: Carne de porc, infectată la Ștefan Vodă; Ce spun medicii

Pe 27 octombrie curent, Direcţia raională pentru siguranţa alimentelor din Ştefan Vodă a anunţat ANSA despre suspiciuni de Pestă Porcină Africană la animalele din trei gospodării din satul Palanca.

În aceiaşi dimineaţă au fost prelevate probe de material patologic şi expediate la Centrul Republican de Diagnostică Veterinară. Conform raportului de încercări (nr. 849, 850, 859) ai CRDV, Pesta Porcină Africană a fost confirmată.

Pe 31 octombrie, la Ştefan Vodă a fost convocată şedinţa extraordinară a Comisiei raionale pentru Situţii Excepţionale la care a fost aprobat planul complex de măsuri de profilaxie a PPA în localiatea Palanca în perioada de risc. La întrunire a participat Directorul General adjunct ANSA, Vsevolod Stamati.

La moment în sat se desfăşoară ancheta epidemiologică, se efectuiază dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea în locurile unde au fost întreţinute animalele afectate, porcinele din localitate sunt plasate sub observaţie sanitar-veterinară. Concomitent au fost intensificat controlul privind mişcarea şi traficul de porcine, produse şi subproduse obţinute de la acestea, Populaţia locală, în special proprietarii de porcine,  sunt instruiţi la capitolul respectarea regulilor de bio-securitate aplicate în exploataţii. La faţa locului s-a deplasat echipa de intervenţie a Agenţiei, dotată cu utilajul şi mijloacele necesare lichidării focarului de PPA.

Direcorul General ANSA, Gheorghe Gaberi a emis un ordin în care sunt indicate toate măsurile de organizare a activităţii subdiviziunilor Agenţiei întru asigurarea  bunei desfăşurări de combatere a bolii şi iradicării focarului de pestă porcină şi indicate sursele de asigurare materială a acţiunilor ce urmează a fi întreprinse.

În scop de excludere a apariţiei şi răspţndirii bolii, în sarcina şefilor de subdiviziuni teritoriale pentru siguranţa alimentelor se pune organizarea controlului oficial a tuturor obiectelor supuse supravegherii sanitar-veterinare de stat cu risc sporit pentru PPA.

Centrul Republican de Diagnostic Veterinar urmează să organizeze recepţionarea operativă  şi analiza probelor susupecte parvenite din teritoriu, elaborarea şi aprobara prin ordin a graficului de serviciu permanent, inclusiv în zilele de odihnă.

Go to top