creare site-uri la comanda 079953912

Încotro o ia regiunea transnistreană? Se amendează chiar și folosirea alfabetului latin

Analizând evoluția respectării dreptului la educație trebuie să delimităm procesul educațional în școlile aflate sub controlul administrației de facto de la Tiraspol și procesul educațional în instituțiile de învățământ aflate sub jurisdicția autorităților constituționale ale RM.

Potrivit unui raport Promo-Lex, funcționarea școlilor din regiunea transnistreană aflate sub controlul administrației de la Tiraspol este realizată în baza unui program școlar depășit, în una din cele trei limbi oficiale (limba rusă, limba moldovenească, limba ucraineană).

Conform informațiilor de pe site-ul oficial al ministerului educației RMN, la sfârșitul anului 2016, funcționau 159 instituții de învățământ (115 în limba rusă (72,3%), 26 în limba moldovenească (16,4%), 14 în limba rusă și moldovenească (8,8%), 3 limba ucraineană (1,9%) și 1 în limba rusă și ucraineană (0,6%). Problemele cu care se confruntă elevii acestor școli se rezumă în esență la recunoașterea și respectiv echivalarea actelor de studii. Această procedură de recunoaștere și echivalare a actelor de studii ține de fapt de competența autorităților constituționale, care de regulă nu creează obstacole tinerilor cu astfel de acte.

În ceea ce privește asigurarea procesului educațional în temeiul curriculei aprobate de către organele constituționale, acesta este realizat în cele 8 școli cu predare în grafia latină amplasate în localitățile din stânga Nistrului, care reprezintă o preocupare a autorităților constituționale și nu doar.

Potrivit legislației locale, forma scrisă a limbii române se realizează în exclusivitate în baza alfabetul chirilic, în timp ce utilizarea alfabetului latin este interzisă și poate atrage după sine răspundere contravențională, astfel, se prevede o amendă de până la 50 de ruble transnistrene.

După pronunțarea în 2012 a Hotărârii CtEDO în cauza Catan ș.a. vs Moldova și Rusia, situația școlilor rămâne practic neschimbată. Provocările zilnice ale copiilor care își urmează studiile în aceste instituții de învățământ sunt:

  • reținerea la posturi a produselor pentru școli;
  • dublarea sumei pentru serviciile comunale a profesorilor pentru faptul că activează în aceste instituții; ridicarea nemotivată a plăților pentru chiria spațiilor instituțiilor de învățământ;
  • interzicerea intonării imnului și arborării drapelului de stat pe clădirile școlilor;
  • interzicerea trecerii manualelor în regiune, defăimare.

La 2 iunie 2017 a avut loc ședința ordinară a grupurilor de lucru pentru educație, în cadrul formatului de negocieri „5+2”. Participanții au discutat un spectru larg de probleme cu care se confruntă cele 8 școli moldovenești din regiunea transnistreană care studiază în grafie latină, inclusiv, despre asigurarea, la prima etapă, a Liceului teoretic „Evrica” din Râbnița cu sediu, problema apostilării actelor de studii emise în regiunea transnistreană, condițiile de încheiere a contractelor de arendă şi tarifele la serviciile comunale.

De asemenea, au fost abordate și alte probleme, cum ar fi participarea profesorilor de la instituțiile de învățământ din regiune la cursurile de formare a cadrelor pedagogice în conformitate cu Programul Intel Teach Essentials, despre odihna de vară a copiilor de pe ambele maluri ale Nistrului, precum şi despre condițiile de admitere a absolvenților din regiune la instituțiile de învățământ superior din RM şi de peste hotare. Cert este faptul că odată cu restituirea sediilor ar fi soluționată și problema tarifelor duble și exagerate pe care le impune administrația de facto. Cel mai relevant exemplu este majorarea unilaterală și nejustificată a chiriei cu 8,2% (de la 33 000$ la 36 500$) în comparație cu anul 2016, pentru clădirea în care activează Liceul ,,Evrica” din or. Râbnița. Toate aceste probleme au un caracter permanent și timp de peste 20 ani au contribuit la scăderea semnificată a numărului de elevi din aceste școli,47 fapt care, potrivit constatărilor Curții Europene pentru Drepturile Omului este prea puternică pentru a fi explicată numai prin factorii demografici.

Go to top